SUKUSEURA
 

 

Parviaisten Sukuseura ry

Seuran toiminta alkoi Kuopiosta 1956 ja sukuseuran 60-vuotisjuhlaa vietettiin Kuopiossa 2016.

Yhdistyksen nimi on Parviaisten Sukuseura ry. Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta koko suvun ja erityisesti jäsentensä keskuudessa. Tätä tarkoitusta varten sukuseura mm. järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta ja saattaa sitä jäsenten tietoon, sekä harjoittaa sukuseuran tarkoitusta edistävää julkaisutoimintaa.

Seura järjestää kolmen vuoden välein sukukokouksia, joissa on mahdollista tavata Parviaisia ja kuulla seuran toiminnasta. Kokoukset järjestetään eri puolilla Suomea. Väliaikoina on kokoontumisia eri sukuhaaroilla ja seuran toimintaryhmillä. Jäsenistölleen seura tarjoaa vuosittain ilmestyvän jäsenlehden, johon pyritään ajankohtaisen tiedon lisäksi saamaan henkilöhaastatteluja ja muistitietoa.

Seura julkaisee kirjoja Parviaisten suvusta. Parviaisten suku 1 julkaistiin vuonna 1999. Vuonna 2005 ilmestyi toinen seuran kustantama julkaisu, joka kertoo Pohjois-Karjalan sukuhaaroista. Savolaisista sukuhaaroista kertova kirja julkaistiin 2011. Pudasjärven ja Taivalkosken Parviaisten sukua käsittelevä kirja on ilmestynyt paikallisen perinneyhdistyksen kustantamana. Sukuseuran 50-vuotishistoriaa käsittelevä kirja ilmestyi 2006. Sukuseura ottaa mielellään vastaan Parviaisten historiaan ja myös nykypäivään liittyvää kirjallista materiaalia mm. kuvia, lehtileikkeitä Parviaisista.

Sukuseuran jäseneksi pääsee täyttämällä jäsenhakemuslomakkeen. Sukuseuran vuosittainen jäsenmaksu on 25 €. Sukuseuran varsinaisena jäsenenä voi olla henkilö, joka kuuluu isän tai äidin puolelta sukuun tai joka liittynyt sukuun avioliiton kautta.

Parviaisten sukuseuran toiminnasta vastaa sukuneuvosto. Neuvostossa on kuusi varsinaista ja kuusi varajäsentä. Yhteystiedot ja vastuualueet löytyvät täältä.

Sukuseuran säännöt >